leerlingenraad
meester Bussink, meester Peter

Verbreed je horizon, verleg je grenzen!


Welkom op de pagina van de leerlingenraad

De leerlingenraad
leerlingenraad voorzitter
2020-2021
meester Bussink


 
De leerlingenraad van OBS Branding is sinds januari 2017 gekozen en in functie. In de eerste week na de kerstvakantie is in de groepen 5 t/m 8 uitgelegd wat een leerlingenraad inhoud. In elke groep zijn kandidaten aangemeld, die graag als vertegenwoordiger van de groep in de leerlingenraad zitting namen. Op woensdag 18 januari waren de verkiezingen. Nadat de kandidaten zich gepresenteerd hadden aan de klasgenoten, vonden deze verkiezingen plaats. De leerlingenraad stond onder de bezielende leiding van juf Jasmin. Vorig jaar is de leiding overgenomen door meester Peter.
In het derde jaar (schooljaar 2018-2019) van het bestaan wordt de leerlingenraad overgenomen door meester Bussink. De leerlingenraad komt 6 keer in het schooljaar bijéén en heeft een inbreng namens de leerlingen in de organisatie van de school.  

Aan het einde van de het schooljaar 2016-2017 heeft de leerlingenraad voorgesteld iets met een week tegen pesten te doen. Na overleg hebben we deze week een positievere draai gegeven met dezelfde lading. Dat werd "de week van van het samenspelen" midden in de periode van de zgn "gouden weken" waarin elke groep na een grote en lange vakantie gevormd wordt middels allerlei samenwerkactiviteiten. Ook dit jaar  wordt  weer "een week van het samenspelen" i.s.m. team Jeugd van stichting Push en de vakleerkracht voorbereid


 
Wij zijn de leden van de leerlingenraad 2018-2019 
Noa uit groep 7b ,
Imara groep 7a  
en Raissa groep 8
*uit groep 6 zal een nieuw lid worden gekozen.
 
vergaderdata                                                                                                                                                                                                
De leerlingenraad vergadert 6 keer in het schooljaar. De vergaderingen vallen onder etenstijd daarom wordt jullie lunch verzorgd.    

Er wordt dit schooljaar nog vergaderd op:
woensdag  
woensdag  
woensdag  
woensdag  
woensdag  
woensdag
 

 
Alle vergaderingen starten om 12:10 uur in het hoofdgebouw en  duren ongeveer 3 kwartier. Let op op 21/2 en 14/3 zijn de begin tijden onder schooltijd en worden jullie opgehaald uit de les.
Als ouders kunt u bij de leerkracht de inlogcode van de schoolapp van deze groep vragen. U kunt de groep dan volgen. Hier ziet u leuke foto's, mededelingen en oproepen. Ook heeft u direct verbinding met de telefoonknop, of het e-mailadres.
zaken waar wij aan werk(t)en als leerlingenraad:
  • de week van het samensspelen                                                                                                                                             
    De leerlingen raad is samen met het teamjeugdactiviteiten van stichting Push aan tafel gegaan om in het begin van het volgend schooljaar een week van het samenspelen te organiseren. Dit initiatief werd geopperd door de leerlingenraad en door het team omarmd. Op dit moment wordt er hard gewerkt aan een helle leuke week waarin ook teamjeugd van stichting Push een rol in gaat spelen. In deze week zal ook het buitenspeelmateriaal voor groep 1 t/m 8 gepresenteerd gaan worden, dat de school gaat aanschaffen van de ruim 1100 Euro, die de groepen 6 t/m 8 de afgelopen twee jaar hebben opgehaald met de Jantje Beton actie.


Als voorbereiding op deze week zijn drie leerlingen van onze school naar de Fairplayclinic op het leerlingencongres van PrimoVPR geweest. Zaken, die daaruit zijn gekomen zullen zeker ook in deze week naar voren worden gebracht. Leerlingen Congres / Fairplay Clinic o.l.v. Henk Pieterse (oud-international Basketballer) Afgelopen woensdagmiddag volden drie leerlingen (Juliëtte, Elle en Naima uit groep 7) van onze school een Fairplay Clinic o.l.v. oud-international basketballer Henk Pieterse. Van alle scholen verbonden aan PrimoVPR waren kinderen in de Dukdalf aanwezig.

Er werd niet alleen twee uur lang intensief gesport, maar ook werd ondertussen uitgelegd wat “met elkaar omgaan” betekent. Daarna werd er in groepjes gebrainstormd over wat Fairplay volgens de leerlingen moet zijn.
Samengevat kwam naar voren:
1. Respect
2. Wees je zelf en accepteer de ander
3.Veiligheid
4. Leer van elkaars fouten en die van jezelf.

  • armoede beleid voor kinderen van de gemeente Brielle                                                                                                                      Wethouder Wilbert Borgonjen is op 14 maart in onze leerlingenraadvergadering te gast. Hij heeft ons gevraagd om mee te denken over “armoedebeleid onder kinderen” dat uitgevoerd moet worden door de gemeenteraad van Brielle. Eerst gaat hij uitleggen wat daar precies mee bedoeld wordt en daarna gaan we brainstormen wat onze inbreng als lln raad kan zijn. 
    Dze bijéénkomsten hebben nog een verdere samenwerking met de voedselbank opgeleverd. Daar wordt nu aangewerkt.
  • meedenken over herinrichting schoolplein                                                                                                                                          afgesproken is dat we in één van de volgende vergaderingen gaan mee denken over de herinrichting van het schoolplein. Van de drie schoolpleinen op het Gooteplein moet één groot schoolplein gemaakt worden. We gaan in degroepen info geven en feedback vragen.
  • Ideeën briefjes: m.b.v. ideeënbriefjes gaan we de leerlingen in de groepen meer activeren mee te denken.