Verbreed je horizon, verleg je grenzen!


Schoolmaatschappelijk Werk

 


Onze schoolmaatschappelijkwerkster Ilse van der Welle geniet op dit moment van een zwangerschapsverlof en wordt vervangen door haar collega Sanne Swemmelaar
 

Even voorstellen

 
Mijn naam is Sanne Swemmelaar, ik vervang als maatschappelijk werker mijn collega Ilse van der Welle, die momenteel met zwangerschapsverlof is.
Ondanks dat het een beetje wennen is, in deze toch wel gekke tijd ben ik met veel plezier gestart en kijk ik er naar uit om jullie te helpen en jullie vragen te beantwoorden. Ik ben ruim 5,5 jaar werkzaam voor Kwadraad, ik heb met verschillende doelgroepen en in verschillende teams gewerkt.
Als jullie als ouders/verzorgers vragen hebben over bijvoorbeeld scheiding, opvoeding, gedrag, faalangst, rouw, pesten, sociale weerbaarheid etc.? Neem dan gerust contact met mij op.

Ik kan met jullie mee denken en ook ben ik aanwezig op de scholen om eventueel gesprekjes met de kinderen te voeren en daarnaast mee te denken met de leerkrachten en internbegeleiders.

Ik ben te bereiken via 06-11046137 of
via email: s.swemmelaar@kwadraad.nl
Mijn werkdagen zijn maandag t/m donderdag.

Met vriendelijke groet,
Sanne Swemmelaar
Ik zal mijzelf even kort voorstellen. Ik ben Ilse van der Welle en per 1 november ben ik gestart als
schoolmaatschappelijk werker op uw school. Sommige van u heb ik al ontmoet en met sommige van u zal ik
zeer binnenkort kennis maken.
Ik zal werkzaam zijn op 8 basisscholen en een kinderdag verblijf. Dat vergt aardig wat tijd en een strakke planning. Mijn streven is dan ook om op iedere school op een vast tijdstip aanwezig te zijn. Zodat het voor iedereen zichtbaar is dat ik er ook daadwerkelijk ben.
Vele van jullie hebben alle sot’s en hia’s al ingepland voor komend schooljaar. Het streven is dat daar iemand van het CJG bij aanwezig is. Hierover moet nog afstemming plaatsvinden met de jeugdverpleegkundige, de kinderarts en het SMW
Ilse van der Welle

 Zoals u zult begrijpen is het voor mij niet haalbaar om bij ieder sot of hia overleg aanwezig te zijn. Vanuit de gemeente is het wenselijk dat de het SMW en de jeugdverpleegkundige optrekken als duo. Per overleg zal er dan ook gekeken worden wie er betrokken is bij een casus en wie er dan dus aansluit bij een overleg. Dit zal afgestemd worden met de intern begeleider per school.

Mijn werkdagen zijn maandag , dinsdag en donderdag van 9.00 tot 18.00 uur.   
(redactie website: lse is te vinden in de kamer van de directie. op donderdag tussen 9.00uur-11.00 uur)                                                                      Voor vragen, informatie, op of aanmerkingen m.b.t. mijn planning kunt u altijd contact met mij opnemen.

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,

Ilse van der Welle Maatschappelijk Werker Kwadraad

Telefoon 0889004000

Mobiel 0651953692 i.vanderwelle@kwadraad.nl

Ilse is te vinden in de kamer van de directie. op donderdag tussen 9.00uur-11.00 uur
                                                                                                                                      
artikel : Zelf met de meester of juf gaan praten
artikel:  Zelfvertrouwen 
artikel:  vriendentraining
artikel:  Informatie over social media Tik Tok