Verbreed je horizon, verleg je grenzen!


Indentiteit en visie

De Branding is een school waar alle kinderen welkom zijn, ongeacht hun levensovertuiging, godsdienst, politieke gezindheid, afkomst, geslacht of seksuele geaardheid. Wij leveren een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van al onze leerlingen. Onze school nodigt uit tot leren.

Missie

Verbreed je horizon, verleg je grenzen!.
Wij bieden al onze leerlingen een breed aanbod. Wij sluiten aan op het niveau en de belevingswereld van onze leerlingen dagen hen uit tot leren en ontwikkelen. Op Branding respecteren wij elkaar en hebben wij aandacht voor de verschillen en overeenkomsten tussen de leerlingen. Wij zorgen ervoor dat ieder kind, de ouder en iedere leerkracht zich thuis voelt, ongeacht de sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond.
 
OBS Branding belooft (missie statement):
 

Missie uitgewerkt binnen de 6 thema’s, die wij als school belangrijk vinden in volgorde
van prioriteit.
Door op onderstaande thema’s te klikken krijgt u een meer uitgewerkte versie te zien.

  1. De rijke leeromgeving
  2. Professioneel team
  3. Zelfstandigheid en eigenaarschap
  4. Doelen en Leerlijnen
  5. Veiligheid en Pedagogisch klimaat
  6. Klassenmanagement en tijdsplanning

    Wilt u liever het hele stuk "indentiteit en visie OBS Branding 2017-2018" downloaden,
    inclusief de tekst op deze pagina klik dan hier