Verbreed je horizon , verleg je grenzen!


bestuur

EdumareVPR wordt gevormd door de reguliere openbare basisscholen en scholen voor speciaal basisonderwijs, alsmede een school voor speciaal onderwijs in Voorne, Putten en regio. Het bestuur draagt zorg voor een prettige leeromgeving waar kinderen optimaal talenten en vaardigheden kunnen ontwikkelen.
 
Wie zijn wij?

Onderwijsgroep PRIMOvpr, de stichting voor openbaar primair onderwijs op Voorne Putten en Regio is op 1 januari 2006 opgericht.

Er zijn 21 scholen, die deel uitmaken van PRIMOvpr, 19 basisscholen, 1 school voor speciaal basisonderwijs en één school voor speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs. Op deze scholen ontvangen dagelijks ruim 4000 leerlingen goed onderwijs verzorgd door ongeveer 400 gemotiveerde leerkrachten.

Wat verbindt ons?   
Ambitie - Talent - Innovatie en Kwaliteit

Visie, missie, identiteit

Missie, Waar staan we voor?

Wij bieden onze leerlingen eigentijds onderwijs, waarbij een brede en optimale ontwikkeling voor ieder kind wordt nagestreefd. Op een steeds vernieuwende wijze en met oog voor persoonlijke betrokkenheid en respect voor elkaar.Daar staan we voor! 

Visie, Waar gaan we voor?

Als openbare onderwijsgroep brengen wij kinderen kennis en vaardigheden bij en leren hen verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen handelen. Kinderen krijgen de kans uit te groeien tot een individu met eigen inzichten, normen en waarden. De leerling als wereldburger die is voorbereid op de toekomst en kan omgaan met voor- en tegenspoed.

Om dit te bereiken, stimuleren wij leerkrachten hun talenten te ontwikkelen en zorgen voor een transparante organisatie die betrokkenheid toont. Ouders/verzorgers worden nauw betrokken bij de ontwikkeling van hun kind(eren) en wij werken actief samen met partners in het sociaal-maatschappelijke veld. Met elkaar werken we in een educatieve omgeving die zich continu verbetert en vernieuwt.

Daar gaan we voor! 

Adresgegevens

Gemeenlandsedijk Noord 26 a
3216 AG Abbenbroek

Postadres: Postbus 412
3220 AK Hellevoetsluis

tel:0181 39 10 44
fax:0181 39 10 48
email:info@primovpr.nl
web:www.primovpr.nl

 Routebeschrijving